Hệ thống thông tin

Tài nguyên, môi trường Biển và Hải đảo

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Liên hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Địa chỉ:

Số 68 đường Hà Huy Tập, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

Điện thoại:

0254.37.12345